+3626-550196 info@networksped.hu

ADATVÉDELEM

Általános tudnivalók

A Networksped Kft. tiszteletben tartja és védi azok személyes adatait is, akik weboldalán keresztül kapcsolatba kerülnek vele.

Társaságunk által végzett adatkezelésre különösen az alábbi jogszabályok az irányadóak:

A 2003. évi XLVIII. számú törvénnyel, valamint a 2005. évi XIX. számú törvénnyel módosított a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. számú törvény

A Networksped Kft. nem felelős azoknak az oldalaknak az adatkezeléséért, melyekről, illetve melyekre link mutat a Networksped Kft. honlapjára, valamint honlapjáról.

Honlap

A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges, csak érdeklődés esetén.

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

 1. Az adatkezelő neve:Networksped Kft.
 2. Az adatkezelő levelezési címe: 1032 Budapest, Váradi u.30.
 3. Elérhetőség: info@networksped.hu
 4. Az adatkezelés megnevezése:
 5. az adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében
 6. Az adatkezelés jogalapja:
  a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása
 7. A kezelt adatok köre: a regisztráció esetén rögzített adatok
 8. A felhasználó által kötelezően megadott adatok: név, irányítószám, mobiltelefon, e-mail cím,
 9. A felhasználó által az sms értesítés szolgáltatás kapcsán megadott telefonszám semmilyen esetben nem férhető hozzá más felhasználók számára.

10.   A weboldal megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

11.   Az adatkezelés célja:
A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó által megrendelt termék, vagy szolgáltatás teljesítésének lehetősége. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó ? külön leiratkozással – megtilthatja.

12.  A weboldal használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

13.  Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

14.  Az adatkezelés időtartama:

15.  A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó tagja a termék használók közösségének illetve személyre szabott hírlevelek esetében, amíg a szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él.

16.  Adatbiztonsági intézkedések:
A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén szolgáltatónk által, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szervereken tároljuk.

17.  Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:
A Networksped Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a  szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

18.  Jogérvényesítési lehetőségek:
A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is (dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos, 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát a info@networksped.hu e-mail címen.