+3626-550196 info@networksped.hu

E-LOGISZTIKA – BIZTONSÁG

Szállítmány lopások a TimoCom-nál

Az utóbbi időben számos olyan rakomány, melynek szállítását a TimoCom-on keresztül szervezték, az áru felrakását követően nyomtalanul eltűnt, derül ki a TimoCom fuvarbörze saját tájékoztatójából. Eddig arra derült fény, hogy bűnözők a TimoCom-nál alacsony árajánlatokkal megszereztek fuvart, majd hamisított szállítmányozási engedélyekkel a megrendelők bizalmába férkőztek. Mindemellett előkerültek létező vállalkozásoktól származó, eredeti iratok is.

Abban az esetben ha a szállítmány nem érkezik meg a lerakóhelyre, a rakomány elvesztéséből eredő károkért a szállító cég felel a megbízó felé, mondja ki a Art. 17 Abs. 1 CMR,  §425 Abs. 1 HGB.  Felmerül azonban a kérdés, hogy a fuvarozó cég szállítmányozási biztosítása ebben az esetben vajon fedezi-e a kárt. Minden szállítmányozási biztosítás tartalmazza ugyanis azt a kitételt, miszerint az alvállalkozó és egyéb, a szállításban közreműködők kiválasztása alapos üzleti gondossággal kell, hogy megtörténjen. Mindamellett az alvállalkozóknak ugyanazon kritériumoknak kell megfelelniük, mint magának a biztosítottnak, így pl. a szükséges engedélyek, vagy különböző hatósági okiratok megléte. Ezek közé tartozik, legalábbis a német fuvarozók körében, a kötelező rakomány kárbiztosítás is a GüKG 7a§-a alapján, az ott megnevezett minimális feltételekkel. Ezek a feltételek minden alvállalkozóra nézve kötelezőek, függetlenül attól, hogy a kérdéses szállítmányozási szerződés milyen módon jött létre, tehát akkor is, ha a megbízást fuvarbörzén szerezték.

Ugyanakkor a gyakorlatban, ha a közúti fuvarozó munkatársa első esetben nem teljesíti ilyen irányú kötelezettségét, annak ellenére, hogy a HGB 425§-a, CMR 2.bekezdés, 29.cikkelye alapján a felelősség kérdése nem egyértelmű, a biztosítók teljesíteni szokták a szerződésükben vállaltakat. Abban az esetben azonban, ha nyilvánvaló, hogy bizonyos kockázatokkal lehetett számolni és a vállalkozó ezekre nem hívta fel munkatársai figyelmét illetve nem foganatosított megfelelő védekező intézkedéseket a kár bekövetkeztének elkerülése érdekében, a biztosítás kifizetése veszélybe kerülhet. Ez különösen akkor érvényes, ha ilyen jellegű káreset már bekövetkezett, ebben az esetben ugyanis a vállalkozás képviselője ezt saját kárként kénytelen elkönyvelni. Ilyenkor a kártérítés mértéke a részleges felelősség okán csökkenhet. Attól függően, hogy milyen mértékű hanyagság róható fel a közúti fuvarozóval szemben, a kötelező biztosítást kötött biztosító arra a következtetésre is juthat, hogy a vállalkozó akár munkatársainak megfelelő tájékoztatását mulasztotta el, akár szervezeti okok miatt a káresemény bekövetkeztét meg sem kísérelte megelőzni, ezzel a kár lehetőségét hallgatólag tudomásul vette. Ebben az esetben a speditőr közvetetten előre megfontoltsággal vádolható, így a biztosítónak jogában áll a biztosítás kifizetését teljes mértékben megtagadni.

Különösképpen értékes rakomány esetében ajánlatos, hogy ha a megbízás a TimoCom-on keresztül egy teljesen ismeretlen vállalkozáshoz kerül, rendkívül körültekintően járjunk el a kérdéses vállalkozás megbízhatóságát illetően. Feltétlenül ellenőrizzük, hogy rendelkeznek-e a megfelelő engedélyekkel illetve kellő mértékű biztosítással.

Egyébként a közúti speditőr a megbízói felelősség szempontjából is kötelezett, a GüKG 7c-a alapján, úgy a szükséges  engedélyek, mint a sofőrök dokumentumainak (útlevél, munkavállalási engedély) ellenőrzésére.

Megjelent a Bundesverband Güterkraftverkehr -Infodienst 2010.01.20-i számában